Zdraví vašich očí

Oči jsou naším oknem do vnějšího světa. A do vnitřního také. Co vidíme, to v nás vyvolává různé pocity. Formuje to naše vzpomínky a dodává to podklady naší představivosti. Existují jednoduché cesty, jak se o oči starat a jak je chránit. Základem je test zraku.