Šilhání: jak ho poznat a jaké jsou jeho příčiny

Co je přesně šilhání

O šilhání (nebo také šilhavosti, odborně strabismu) mluvíme, když oči nedokáží pracovat synchronizovaně. Působí pak, jako by se každé dívalo jiným směrem. Při šilhavosti se jedno oko dívá přímo dopředu a druhé do strany, ať už do vnitřní nebo vnější. 

Situace, kdy je jedno oko vychýlené směrem dovnitř, se odborně nazývá esotropie nebo esoforie. Když oko naopak směřuje spíše ven, jde o exotropii (exoforie). Existují i další dva typy šilhavosti, a to hypertropie (hyperforie), kdy se jedno oko dívá nahoru, a hypotropie (hypoforie), kdy se jedno oko dívá dolů.

Špatné umístění nebo směřování oka může být dočasné, ale i trvalé. Při dočasném je oko zarovnané nesprávně jen občas, při trvalém tato vada působí stále.

Šilhání je vada, která se týká především dětí. Ohrožuje je hlavně rizikem vzniku dvojitého vidění. Dochází k němu, protože mozek si v raném věku ještě dostatečně nevyvinul schopnost správně vysílat a přijímat signály. To může vést kromě šilhání i ke vzniku dalších vad, jako je amblyopie neboli tupozrakost


Co šilhavost způsobuje?

V oku je celkem šest svalů, přičemž každý zodpovídá za vlastní pohyb. Když nejsou tyto svaly vyvážené, může to narušovat pohyb očí a jejich koordinaci. Zjednodušeně řečeno, když oční svaly nefungují jako tým, oči pak v důsledku nehledí stejným směrem.

Když k tomu dojde, jedno oko se pohybuje méně plynule než druhé, špatně zaostřuje a způsobuje šilhání. Jediným způsobem, jak dosáhnout toho, aby obě oči zaostřily přímo na stejný předmět, je jejich správná koordinace a podpora mozkových signálů. Ta je zcela zásadní, protože mozek je tím orgánem, který pohyb očí řídí.

Za normálních okolností fungují obě oči správně, protože do nich přichází přesné a správné signály z mozku. Ty umožňují, že každým okem vidíme stejný obraz ve stejném bodě. Mozek pak vstupy zpracuje tak, že oba vstupy zkombinuje do jednoho trojrozměrného obrazu.

Když se ale jedno nebo obě oči dívají nesprávným směrem, jako je tomu u šilhavosti, mozek obrazy nevnímá správně. Namísto složení obrazu ze dvou zdrojů mozek ignoruje signál s obrazem z nesprávně zarovnaného oka a při vytváření jasného obrazu spoléhá na dominantní oko. Děti pak mohou ztratit schopnost vnímat hloubku obrazu a místo toho vidí jen rozmazaně nebo zdvojeně.

Děti trpící šilhavostí častěji než jiné děti mžourají dominantním („lepším“) okem, aby obraz viděly jasně. Obzvláště to dělají při jasném denním světle. Ačkoli se může šilhavost vyskytovat i u dospělých, je to vada, která je typická především pro děti. K dalším příčinám šilhavosti patří zranění oka a předčasný šedý zákal u dětí, který když zůstane neléčený, může způsobit v oku svalovou nerovnováhu.


Pseudostrabismus

Některé děti (nebo dospělí) šilhavě jen vypadají, ale touto vadou přitom netrpí.

Dochází k tomu typicky, když má člověk plochý široký nos a zároveň zahrnutou kůži na vnitřním víčku. Jak dítě roste, zahrnutá kůže vnitřního víčka se mění, skutečná šilhavost se ale sama od sebe s věkem nezlepšuje.


Typy šilhavosti

Zde jsou nejběžnější typy šilhavosti u dětí:

  • Esotropie O tomto typu šilhání mluvíme tehdy, když jedno oko směřuje spíše ven. Vyskytuje se většinou u novorozenců a kojenců. Děti s esotropií mohou mít problémy s koordinací očí a potřebují oční terapii, aby se jejich oči naučily, jak vzájemně spolupracovat.

  • Akomodativní esotropie: U tohoto typu jsou oči dítěte při snaze zaostřit na jeden předmět namířeny směrem dovnitř. Dítě se tak snaží vidět předmět jasně. K tomu může docházet i při zaostřování na vzdálený předmět.

  • Exotropie: Exotropie je opakem esotropie, protože jedno nebo obě oči u tohoto typu šilhání směřují ven. Odborně se někdy nazývá také divergentní strabismus nebe divergentní šilhání. U tohoto typu šilhání může mít dítě problém zaostřit na předmět v dálce a pomáhá si při prohlížení předmětu pomocí mžourání (obzvláště za jasného denního světla).


Je velmi důležité tuto vadu odhalit a léčit včas, proto neváhejte oslovit očního lékaře. Při včasném podchycení se daří zrak napravit, zatímco při zanedbání může šilhání vést k tupozrakosti.


Nepodceňujte měření zraku a objednejte se online na jedné z našich prodejen.


Související články

Jak napravit šilhání


Garance 100% spokojenosti

Nejdůležitější je pro nás spokojenost našich zákazníků.
Profesionální služby, na které je spolehnutí.

  • 90denní garance měření zraku
  • Doživotní servis
  • Garance 100% spokojenosti s multifokálními brýlemi
Podrobnosti Podrobnosti

Loading...

[ErrorDialogTitle]

asdfasdfasd

Úspěch

Produkt byl úspěšně přidán do vašeho nákupního košíku